κάθε πρόγραμμα μετρά

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης

a

Ελληνικά, Αγγλικά
60' Λεπτά
€5 ανά μαθητή

Το Μουσείο Παραμυθιού προσφέρει διαδραστικές ξεναγήσεις για μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου και Τεχνικών Σχολών. Οι ξεναγήσεις προσαρμόζονται στο ηλικιακό επίπεδο των μαθητών και...

a