κάθε πρόγραμμα μετρά

Οικονεγειακά Προγράμματα

a

Ελληνικά, Αγγλικά
45' Λεπτά
€0 ανά μαθητή

Το πρόγραμμα «Ένα καλάθι μια φορά…» απευθύνεται σε μικρές ομάδες επισκεπτών που περιλαμβάνουν ενήλικες και παιδιά. ...

a