ειδικά για παιδιά

Παιδικά Εργαστήρια

a

Το πρόγραμμα «Μικροί Εκδότες…εν δράσει!» του Μουσείο Παραμυθιού είναι ένα πρώτυπο πρόγραμμα που έχει ως στόχο την εκμάθηση τεχνικών που στηρίζουν τη...

a